Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireylerin kendilerini tanımalarına, davranışlarını anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları akademik, kişisel ve sosyal problemleri ile baş etme becerilerini kazanmalarını amaçlayan, tamamen gizlilik esasına dayalı olarak psikolojik danışman ve danışan arasında kurulan terapötik bir süreçtir.

Her birey hayatında kişisel, sosyal ya da akademik konularda, objektif bir şekilde dinlenilmeye ihtiyaç duyabilir. Bu ihtiyaç duyulan dönemlerde, gelişiminizi ilgilendiren konuları ve kişisel sorunlarınızı güvenli bir ortamda, bu alanda profesyonel kişilerden destek alarak giderebilirsiniz.

Kişilerarası ilişkilerde yaşanan zorluklar (iletişim, çatışma çözme, karar verme, amaç belirleme)

Akademik zorluklar (dikkat eksikliği, motivasyon sorunları, erteleme davranışı)

Kişisel sorunlar (özgüven ve özsaygı eksikliği, atılgan davranış gösterememe, teknoloji ve diğer bağımlılıklar vb. gibi durumlarda en hızlı şekilde psikolojik destek almanız gerekir.

Listeye geri dön