Genel

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Eğitim danışmanlığı kişinin kendi potansiyelini tanımasını sağlayıp potansiyelini ortaya çıkaran danışmanlık modelidir. Temel amaç öğrencinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Rehberlik durumu ise öğrencinin kendi istekleri üzerinde yapılan görüşmelerdir. Bu sistem içerisinde gelişimi sağlamak isteyen taraf öğrenci olmalıdır.

Eğitim danışmanı öğrencinin rehberidir. Öğrencinin sorumluluklarını yerine getirmesini ister.

Öğrencinin kendini tanımasına ve hedefler belirlemesine yardım eden envanterler uygular. Danışan ve danışman arasındaki karşılıklı güven ve gönüllülük isteği üzerine oluşturulan bir süreçtir.

Eğitim danışmanı öğrencini bazı özelliklerini göz önünde bulundurup öğrencinin;

 • Okuldaki başarısını yükseltmek ve takip etmek,
 • Sınav sürecindeki endişelerin azaltılmasına,
 • Sınav başarısının takibi ve yükseltilmesi,
 • Aile içerisinde iletişim yönündeki problemlerin azalmasına yardım etme
 • Sosyal ve arkadaş iletişimlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardım sunma
 • Yeteneklerini ve ilgisini tespit edip mesleki anlamda bilgilendirme yapmak
 • Sağlıklı yaşam, düzenli çalışma, zaman yönetimi gibi konularda akıcı izlenimler oluşturmak ve süreci takip etmek
 • Özel dersi olan öğrencinin ders ile ilgili başarı misyonunu arttırmaya yönelik çalışma yapmak

Eğitim danışmanı, bireyin var olan potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefler. Derslerle ilgili problemlerin üzerinde giderek kişinin gelişmesini sağlarlar. Bu şekilde öğrencinin özgüveni artar ve performansı pozitif yöne doğru ilerleme sağlanır. Geleceklerine yönelik hedeflerin belirlenmesi ile hayat kaliteleri arttırılır. Zaman yönetiminin ne olduğunu, nasıl yapılacağını kavrar ve uygular. Öğrenciler bu süreç sayesinde hayatın bir anlama sahip olduğunu öğrenir ve hayatını buna göre düzenlemeye başlar. Tüm bu gelişmeler bireyin sosyal hayatına da olumlu anlamda etkiler.

Öğrencinin kendi hayatlarında ilerlemesi belirli konularda başarılar elde etmesi bu danışmanlık sürecinde sağlanır. Böylelikle sürekli gelişme içerisinde olan bir öğrenci ortaya çıkar. Öğrenci kendine uygun olan öğrenme yöntemini seyreder ve yüksek bir motivasyon ile derslerine odaklanır.

Danışman bu süreçte öğrencinin başarılı olmasına yardımcı olur ve öğrenciye destek olur. İnanç ve motivasyonun azaldığını gördüğü konularda duruma müdahale eder ve yoluna devam etmesini sağlar.

Eğitim danışmanı, doğru sorularla öğrencinin kendini sorgulamasına ve bir hedef koymasına yardımcı olur. Danışmanı kullandığı sorular;  Ne istiyorum? Ne yapabilirim? Hedeflerim ne? Zayıf ve güçlü yanlarım neler? Nereden başlayacağım? Kendime güvenim ne kadar? Hangi mesleği istiyorum? İşimi severek yapabilecek miyim? Sorumluluklarımı biliyor muyum? Gibi soruları öğrencilerin kendine sormasını sağlar ve öğrenciler bunu araştırırlar.

Öğrencilerin potansiyellerini bulabilme, hedef belirleme ve güven kazanmasını sağlama konusunda destek olan eğitim danışmanının diğer görevleri ise;

 • Bireyin kendi benliğini tanıması ve hedef belirmesi için motive etmek
 • Belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesi için stratejiler belirleyip yönlendirmek
 • Plan ve program geliştirip planda sapmaları ve devamlılığı denetlemek
 • Kişinin aile ve çevresiyle iletişiminde olan aksaklıkların giderilmesini sağlamak
 • Bireyin yetenek ve ilgi odaklarının tespitini sağlayıp mesleki yönlendirmeler yapmak
 • Okulda olan sınavların takibini yapıp bu yönde destek sağlamak
 • Kaygı ve stres yönetimi yaparak bu duruma sebep olabilecek durumların ortadan kaldırılmasını sağlamak
 • Bireyin sosyal gelişimine katkı sağlamak

KAYNAKÇA

https://www.ogrencikoclugu.org/egitim-koclugu.php

Listeye geri dön

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir